Ethias Services

Product

Urban Data by Ethias

Urban Data by Ethias

Als nr. 1 directe verzekeraar van België beschikt Ethias over een enorme hoeveelheid nuttige en relevante schadegegevens, in zowel Particulieren als Collectiviteiten. Ethias heeft deze gegevens inzichtelijk gemaakt en samengevoegd tot “Urban Data”, een nieuwe tool voor steden en gemeenten. Het doel? Steden en gemeenten helpen bij het nemen van beslissingen over risicopreventie om de meest gevoelige openbare ruimten op hun grondgebied veiliger te maken. Aantal schadegevallen op een bepaalde plaats, op een bepaald tijdstip én in de loop der jaren Op welke dag gebeuren de meeste ongevallen op de wegen in een gemeente? Op welk moment precies? Wat is het meest ongevalgevoelige kruispunt? In welke wijk zijn er de meeste autodiefstallen? Zijn er evenveel autodiefstallen als woningdiefstallen in die wijk? Een beknopt overzicht van de vragen waarop Urban Data een antwoord kan geven! Concreet biedt Urban Data de volgende mogelijkheden: de schadegevallen op een gegeolokaliseerde manier visualiseren op interactieve en dynamische kaarten de variatie en de evolutie van het aantal schadegevallen in de tijd en op verschillende domeinen opvolgen bepalen welk(e) type(s) van schadegevallen het vaakst voorkomen en waar ze zich voordoen de impact evalueren van een verandering die in een specifieke zone is doorgevoerd de gegevens in grafieken omzetten. Voor bestuurders van gemeenten en steden vormt deze tool een objectieve basis en is hij een heuse bondgenoot bij het nemen van beslissingen over preventie in openbare ruimtes, maar ook bij het monitoren van de effecten ervan. Zo beschikken zij over de nodige informatie om bepaalde ingrepen, die hun wijken, straten en kruispunten zo veilig mogelijk kunnen maken, te rechtvaardigen en uit te voeren. Op die manier kunnen zij een aangename en veilige leefomgeving voor hun inwoners garanderen.

Meer weten

Producten

Vacatures

Contacteer ons

Scroll naar top